Novice

ASTIN vabi v svoje vrste

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ASTIN (ACTUARIAL STUDIES IN NON-LIFE INSURANCE), globalna aktuarska sekcija za študije iz premoženjskih zavarovanj pri IAA, vabi vse zainteresirane k včlanitvi. S tem se pridobi dostop do najbolj aktualnih raziskav, možnih ugodnosti pri bodočih seminarjih, mreže članov s podobnimi interesi itd..

ASTIN letno poročilo 2017/2018 je na voljo na tej povezavi.

Ogledate si lahko tudi promocijski video.

 

   

Stališče AZN o nosilcu aktuarske funkcije

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Agencija za zavarovalni nadzor - AZN je objavila stališče glede 2. točke prvega odstavka 169. člena ZZavar-1. 169. člen govori naslednje:

169. člen (Nosilec aktuarske funkcije)                                                                                                                                                                                      

(1) Nosilec aktuarske funkcije izpolnjuje pogoje iz 1. točke drugega odstavka 52. člena tega zakona, če:

1.    ima znanje s področja aktuarstva in finančne matematike;

2.    je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal aktuarsko funkcijo ali naloge pooblaščenega aktuarja na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec aktuarske funkcije oziroma je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal naloge, ki jih nadzira, kontrolira oziroma koordinira nosilec aktuarske funkcije ali pooblaščeni aktuar, na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec aktuarske funkcije.

(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše vsebino znanja s področja aktuarstva in finančne matematike iz 1. točke prejšnjega odstavka.

 

Stališče agencije je dostopno na povezavi.

Pomembno novico predstavlja dejstvo, da je pogoj iz 2. točke prvega odstavka izpolnjen, kadar je nosilec aktuarske funkcije polnopravni član aktuarskega društva, ki je polnopravni član IAA (International Actuarial Association). Slovensko aktuarsko društvo je polnopravni član IAA.

   

28. redna skupščina SAD, 21.3.2017 ob 16:30

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

V torek, 21.3. ob 16:30, bo v hotelu Radison Blu Plaza (Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana) potekala 28. redna skupščina Slovenskega aktuarskega društva. Poudarki bodo na poslovnem in finančnem poročilu društva za leto 2016, finančnem načrtu za leto 2017 in pregledu izpolnjevanja kriterijev permanentnega strokovnega izobraževanja (PSI).

Pred skupščino (začetek ob 14:30) bo Bor Harej predaval o razvoju posameznih škod s pomočjo strojnega učenja, ki ga preučujejo v okviru delovne skupine na ASTINu. Udeležba je za člane društva brezplačna.

   

SAD uradno sprejeto v članstvo CERA-e

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Gloalno združenje CERA je odobrilo pristop in članstvo SAD. S plačilom članarine bo SAD postal član globalnega združenja CERA.

CERA Treaty Board has approved the Slovenian Association of Actuaries’ application to become an Acceding party member of the CERA Global Association.

več o CERA-i: http://www.ceraglobal.org/

   

Page 2 of 4