Stališče AZN o nosilcu aktuarske funkcije

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Agencija za zavarovalni nadzor - AZN je objavila stališče glede 2. točke prvega odstavka 169. člena ZZavar-1. 169. člen govori naslednje:

169. člen (Nosilec aktuarske funkcije)                                                                                                                                                                                      

(1) Nosilec aktuarske funkcije izpolnjuje pogoje iz 1. točke drugega odstavka 52. člena tega zakona, če:

1.    ima znanje s področja aktuarstva in finančne matematike;

2.    je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal aktuarsko funkcijo ali naloge pooblaščenega aktuarja na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec aktuarske funkcije oziroma je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal naloge, ki jih nadzira, kontrolira oziroma koordinira nosilec aktuarske funkcije ali pooblaščeni aktuar, na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec aktuarske funkcije.

(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše vsebino znanja s področja aktuarstva in finančne matematike iz 1. točke prejšnjega odstavka.

 

Stališče agencije je dostopno na povezavi.

Pomembno novico predstavlja dejstvo, da je pogoj iz 2. točke prvega odstavka izpolnjen, kadar je nosilec aktuarske funkcije polnopravni član aktuarskega društva, ki je polnopravni član IAA (International Actuarial Association). Slovensko aktuarsko društvo je polnopravni član IAA.