Poklic AKTUAR

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Aktuarji so strokovnjaki z dobrim znanjem in izobrazbo iz matematičnih in statističnih ved, ki znajo ovrednotiti finančne učinke tveganj in negotovosti. Največ jih je zaposlenih v zavarovalnicah in ostalih finančnih inštitucijah, ki imajo potrebo po kompleksnem matematičnem vrednotenju svojih poslov.

Aktuarji modelirajo bodoče scenarije in vrednotijo njihove učinke z namenom, da minimizirajo izgubo, ki bi jo utrpeli v primeru realizacije neugodnih scenarijev. Nekateri dogodki so neizbežni (smrt posameznika), drugi so zelo verjetni (naravne nesreče), nekatere pa je težje predvideti (recesija).  V veliko pomoč je, če je njihov vpliv finančno ovrednoten in vnaprej znan.

Tveganja v podjetjih vplivajo na obe strani bilance stanja, zato terjajo upravljanje s sredstvi in obveznostmi. Poglobljeno analitično znanje je nujen pogoj, da bi tveganja lahko obvladovali, prav tako pomembno pa je tudi poznavanje in razumevanje človeškega obnašanja. Aktuar je človek, ki se ukvarja s temi problemi.


Na ameriški internetni strani CareerCast je bila leta 2016 objavljena študija, ki je poklic aktuarja uvrstila na prvo mesto. Študija je za rangiranje poklicev uporabila pet kriterijev: okolje, plača, zaposlitvene možnosti, fizična zahtevnost in stres.