O izobraževanju

Attention: open in a new window. PDFPrint

Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo je postala vse pomembnejša tudi primerljivost znanja strokovnjakov v Sloveniji in EU. V Evropski Uniji, predvsem v Veliki Britaniji, je aktuarski poklic že dolgo uveljavljen, v Sloveniji pridobiva na veljavi šele v zadnjih letih. S pojavom vedno hujše konkurence, tudi na področju zavarovalništva, zavarovalnice in podobne finančne ustanove potrebujejo strokovnjake, ki bodo s svojim znanjem in strokovnostjo lahko soustvarjali njihovo prihodnost. Tak strokovnjak pa je lahko le tisti, čigar znanje se lahko primerja z znanjem strokovnjakov, aktuarjev, v zahodno-evropskih finančnih ustanovah.

Slovensko aktuarsko društvo gre v korak s časom. Povezalo se je z Faculty and Institute of Actuaries iz Velike Britanije, ki je svetovno priznana ustanova z več kot 150-letno tradicijo.

Društvo je prevzelo organizacijo izpitnega centra v Sloveniji ter tako omogočilo bodočim slovenskim aktuarjem dostop do široke palete znanja in izkušenj iz tujine. Pot do mednarodno priznane licence je postala lažja in hitrejša, slovenski aktuarji pa tudi po vstopu Slovenije v EU lahko uspešno konkurirajo kolegom iz držav, kjer ima aktuarski poklic daljšo tradicijo.

Kot osnova bodočemu izobraževanju na področju aktuarstva je najprimernejša tehnična (predvsem matematična) ali ekonomska univerzitetna izobrazba. Dober aktuar mora namreč obvladati predvsem področje matematike, kjer je poudarek na poznavanju verjetnostnega računa in statistike, ter ekonomije, ker je med pomembnejšimi področje financ.