Predstavniki društva v komisijah IAA

Attention: open in a new window. PDFPrint

izobraževanje: Maja Benko
zavarovalna zakonodaja: Maja Benko
računovodstvo: Mateja Slapar
upravljanje s tveganji: Mateja Slapar