Organi Slovenskega aktuarskega društva

STROKOVNI SVET

Attention: open in a new window. PDFPrint

Predsednik: Urban Perko

Podpredsednik: Aleš Tomažin

 

Upravni odbor

Attention: open in a new window. PDFPrint

Predsednik UO 2017: Stanislav Vrtunski

Podpredsednik UO in Predsednik UO 2018: Bor Harej

Tajnik UO (generalni sekretar): Maja Benko

Član UO: Katja Vavpetič

 

Blagajnik društva

Attention: open in a new window. PDFPrint

Andrej Šalamun

 

Nadzorni odbor

Attention: open in a new window. PDFPrint

predsednik: Janko Šemrov
članica: Nataša Đukič
član: Andrej Šalamun

 

Aktuarska komisija

Attention: open in a new window. PDFPrint

Rudi Lipovec - predsednik
Maja Benko
Niko Erker
Mateja Keržič
Vida Primožič

 

Častno razsodišče

Attention: open in a new window. PDFPrint

predsednik: Primož Močivnik
član: Barbara Lakner
član: Janez Komelj

 

Predstavnik društva v AAE in svetu IAA

Attention: open in a new window. PDFPrint

Stanislav Vrtunski

 

Predstavniki društva v komisijah IAA

Attention: open in a new window. PDFPrint

izobraževanje: Maja Benko
zavarovalna zakonodaja: Maja Benko
računovodstvo: Mateja Slapar
upravljanje s tveganji: Mateja Slapar

 

Predstavniki društva v komisijah AAE

Attention: open in a new window. PDFPrint

zavarovanje: Pavel Gojkovič
pokojnine: David Bogataj
invest. in finančni riziki: /
splošne zadeve: /
izobraževanje: /