Aktuarska komisija

Print

Rudi Lipovec - predsednik
Maja Benko
Niko Erker
Mateja Keržič
Vida Primožič