Predstavniki društva v komisijah IAA

Print

izobraževanje: Maja Benko
zavarovalna zakonodaja: Maja Benko
računovodstvo: Mateja Slapar
upravljanje s tveganji: Mateja Slapar