Predstavniki društva v komisijah AAE

Print

zavarovanje: Pavel Gojkovič
pokojnine: David Bogataj
invest. in finančni riziki: /
splošne zadeve: /
izobraževanje: /